why1403?

عدد و کلمات و اشکال وسیله ان برا درک نا مفهوم بودن دنیا ...همه چیز همان هیچ است ....

بهمن 96
4 پست
دی 96
9 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
18 پست
مهر 96
20 پست
شهریور 96
30 پست
مرداد 96
19 پست
تیر 96
10 پست
شهریور 94
70 پست
مرداد 94
11 پست
تیر 94
34 پست
خرداد 94
8 پست
اسفند 93
30 پست
بهمن 93
19 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
دی 92
16 پست
آذر 92
1 پست
خاموشی هایم
قید و اطلاق دلم سوخت ندانم چه کنم / هیچ جا بند نه و در همه جا بند شدم
دختر است دیگر..
خدایا فقط خودت هستی..میدانم