...............

زندگی توی دنیا و جامعه ای که با گفتن فکر یا نظر خاصی ممکنه آبرو و امنیت جانیت رو از دست بدی تحقیر آمیزه. هیچ موفقیتی توی همچین دنیایی خوشحال کننده و غرور آمیز نیست . تنها حسی که دارم یه مقحور خفه شده است . 

/ 0 نظر / 24 بازدید