..............

برای اولین بار سمفونی متال دانلود کردم و از برای هزارمین بار از بشریت ناامید شدم . کار هنری رو به حساب این مصرف میکنیم که برای ذره ذره اش فکر شده ولی کاری که شلوغیش زیاد باشه منو به شک میندازه . اولین حدسم اینه که تولید کننده ، هیچ شناختی نسبت به عناصر کارش نداشته . بخش زیادی از کار رو تقلید کرده . حتی اگر هم عناصر رو میشناخته ، چیز زیبای جدیدی برای عرضه نداشته و برای همین شلوغش کرده تا کارش رو ارزشمند جلوه بده . 

موزیسین واقعی ذره ذره ی کارش رو حساب شده و ارزشمند میدونه و زیباییشو با ضرب و ریتم های اضافه ، لگد مال نمیکنه . 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید