.............

غالبا وقتی رنج ، توی نظرم نا تموم و غیر منصفانه میشه ، حس میکنم دنیا ظرفیت این حجمو نداره ، و حتما به زودی ابد و یک روز به سر میرسه . 

/ 0 نظر / 20 بازدید