..............

دیدن قحطی ، خشکسالی و بی خانمان بودن ، نشون دهنده ی دیدگاه شما درباره ی وضعیت فعلی زندگی شماست . ممکنه احساس کنید که دچار شرایطی بی بازده شدید و شرایط فعلی پاسخ گوی نیاز های روحی و معنوی و عاطفی شما نیست . 

اگر از خشکسالی و قحطی فرار کنید یا مهاجرت رو انتخاب کنید ، نشون دهنده ی احساس شما درباره ی شرایط حال حاضره. ممکنه احساس کنید که توانایی ترمیم و بهبود بخشی از زندگی که دچار افول و بی رونقی شده رو ندارید. 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید