..............

هوا داره سرد میشه . پیشو چند روز بود دیگه زیاد نمی اومد پیشم. مگر این که غذایی گیرش نمی اومد یا برای دور دور توی باغچه . 

پیشو حدود یه ساعت توی بغلم چِت بود . شالمو روی خودش کشید و خوابید. خواب

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید