....

آن چنان سپیده ی سحری را در انتظاری که گویا به رسیدن غروب های بعد کافری !

/ 0 نظر / 10 بازدید