...................

 

کشیدن این طرح های تمرینی بهم کمک میکنه که به درک بهتری از خطوط صورت و خواصشون دست پیدا کنم . بدون استفاده از مداد و صرفا با رنگ و قلمو به پیکره حجم میدم . من حس میکنم خطوط اطراف صورت ، تاثیر بسیار زیادی برای رسوندن روحیات به چشم بیننده دارن . این خطوط زمانی که به عالم تصویر گری های کارتونی کشیده میشن ، بیشتر به چشم میان و با حساسیت بیشتری بهشون پرداخته میشه . 

/ 0 نظر / 42 بازدید