من تنها نیستم

همیشه عادت داشتم اینطور نقاشی ها رو توی ابعاد بزرگ تر و با تشریفات بیشتری بکشم. این بار صرفا با ماژیک و خودکار و راپید و روی یک نصف کاغذ آچهار کارم رو پیش بردم. فکر نمیکردم که نتیجه ی دلخواه رو بگیرم و فقط طرحی توی ذهنم بود که دوست داشتم هر جور شده، حتی به اندازه ی یه پیش طرح پیاده اش کنم تا بتونم بعدا کاملش کنم. اما طرح کاملا تموم شد و به نتیجه ای که می خواستم رسید.

/ 0 نظر / 226 بازدید