....

وقتی هر بار که توی آیینه نگاه میکنی یه حیوون میبینی انتظار نداشته باش توی این باغ وحش آدم بببینی !

/ 0 نظر / 9 بازدید