....

لوله خودکار و خطای کاغذ

من و مغزی که رد داده راحت

همه دنبال فردای راحت

منم دنبال مردای راهم

اصن زندگی چیه ؟ بذا بره یه جا

غم و تنهایی میشه سزای عاشقا

اون که حتی نکرد به گدا یه نگاه

میگن توی بنزش گدای یه نگاهه

/ 0 نظر / 10 بازدید